העמותה לספורט, תרבות וחינוך ביפו
כתובת:  אחילוף 9, יפו מיקוד 68178
טלפון ופקס:  03-5183576
דואר אלקטרוני:

שם
דואר אלקטרוני
מסר

אנא הפנו שאלות טכניות בקשר לאתר לכתובת