תוכניות >> לימודי מחשב, צילום ואינטרנט

   

   

העמותה מודה לבנק הפועלים על סיועו ברכישת המחשבים