תוכניות >> דו קיום: עידוד שיתוף פעולה ודו שיח בין ערבים ויהודים